stori

Mike

Mae Mike wedi bod yn helpu ffoaduriaid ifanc sy’n ceisio lloches yng Nghasnewydd ers 5 mlynedd.

“Rwy’n deall pam gallai rhai deimlo’n anghyffyrddus yn gwneud y gwaith hwn, ond mae fy mhrofiad i wedi bod yn gadarnhaol iawn”

“Mae’r rhan fwyaf o ffoaduriaid ifanc rwyf i wedi eu gweld yn dod o deuluoedd sefydlog, cariadus a’u byd wedi’i chwalu yn eu harddegau”

“Mae wedi ehangu fy nealltwriaeth o wahanol ddiwylliannau ac rwyf wedi sylweddoli more debyg y mae pawb.  Yr un pethau rydyn ni i gyd eu heisiau ac rwy’n meddwl ei fod e’n wych. Rwy’n gwybod fy mod yn gwneud gwahaniaeth. Rwy’n gwybod.”

Ydych chi’n barod i agor eich cartref a’ch calon i ffoaduriaid ifanc agored i niwed a’u harwain at ddyfodol gwell a mwy disglair? Rydyn am glywed gennych!

Os ydych chi’n byw yng Nghasnewydd, anfonwch neges atom, a byddwn yn dychwelyd atoch cyn gynted ag y gallwn. Fel arall, gallwch ein ffonio ar 01633 210272 i gael gyfeillgar heb unrhyw rwymedigaeth arnoch.

Os ydych chi’n byw yn rhywle arall yng Nghymru, ewch i wefan Maethu Cymru, lle gallwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth sydd ei hangen am faethu a manylion cyswllt y gwasanaeth maethu yn eich  awdurdod lleol.

Story Time

Stories From Our Carers

Woman and young girl using computer to make video call

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch