maethu yng nghasnewydd

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

cystadleuaeth cynllunio blodyn haul fcf22

Fel rhan o Bythefnos Gofal Maeth© eleni, mae Maethu Cymru Casnewydd yn cynnal cystadleuaeth ‘Cynllun Blodyn Haul’ ac yn gofyn i bobl ifanc yn y gymuned leol i gymryd rhan yn greadigol. Mae blodau haul yn cynrychioli sut y gall gofalwyr maeth faethu plant sy’n derbyn gofal fel y gallant ffynnu a thyfu i’w potensial llawn.

cliciwch am fwy o wybodaeth

maethu yng nghasnewydd

Mae’r cariad a’r gefnogaeth y mae rhieni maeth yn eu rhoi yn gwneud byd o wahaniaeth i blant lleol nad ydyn nhw’n gallu byw gyda’u teuluoedd. Dewch i glywed pa mor werth chweil y gall maethu fod – dewch i adnabod ein tîm lleol.

Ni yw Maethu Cymru Casnewydd – gwasanaeth maethu eich Awdurdod Lleol.

llwyddiannau lleol

neil a val

dysgwch mwy

meddwl am faethu yng nghasnewydd?

Adult and young girl exploring museum looking in display cabinet
pwy all faethu?

Mae pob rhiant maeth yn unigolyn ac mae pob teulu maeth yn unigryw – mae’n rhywbeth rydyn ni’n ei ddathlu.

dysgwych mwy
Young boy laughing
cwestiynau cyffredin

Ydych chi’n meddwl tybed sut mae maethu’n gweithio, beth yw’r cyfrifoldebau o ddydd i ddydd a sut gallwch chi ddechrau arni? Mae’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar gael, yma.

dysgwych mwy

pam maethu gyda ni?

Ni yw eich tîm lleol, ymroddedig ac rydyn ni yma i’ch cefnogi chi. Ein nod yw gwneud y gorau i’r holl blant a phobl ifanc yn ein gofal, ac mae hynny’n golygu gofalu go iawn a bod yn rhan o’r gymuned yma yng Nghasnewydd.

Rydyn ni’n rhoi pobl o flaen elw – ac fel sefydliad nid-er-elw, gallwn warantu y byddwn bob amser yn gwneud hynny.

Er mwyn eich cefnogi ym mhob ffordd, rydyn ni’n cynnig manteision hael, cefnogaeth gan amrywiaeth o weithwyr proffesiynol medrus, a chymysgedd amrywiol o gyfleoedd hyfforddi a datblygu. Mae rhagor o wybodaeth am fanteision dod yn ofalwr maeth ar gael yma.

sut mae’n gweithio

O’ch cyswllt cyntaf â’n tîm i fod yn ofalwr maeth go iawn, mae llawer i’w wybod am faethu.

Mae’n ymrwymiad mawr ac yn rôl sy’n newid bywyd hefyd. Bydd maethu yn eich herio chi, ond byddwch ar eich ennill bob dydd hefyd, bob tro y byddwch yn sylweddoli’r gwahaniaeth rydych yn ei wneud.

Adult helping young boy with homework in kitchen
y broses

Mae’r cyfan yn dechrau gydag un cam bach. Dysgwch sut mae cychwyn y broses o ddod yn ofalwr maeth, a beth allwch chi ei ddisgwyl ar ôl i chi wneud hynny.

y broses
Young boy eating sandwich
cefnogaeth a manteision

Efallai y cewch eich synnu gan yr amrywiaeth o fanteision sy'n dod law yn llaw â bod yn ofalwr maeth. Mae arbenigedd ein tîm ymroddedig bob amser ar gael dros y ffôn, ac rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o fanteision i gyfoethogi eich profiad o faethu o ddydd i ddydd. Rydyn ni yma i’ch helpu chi i fod y gorau y gallwch chi fod.

cefnogaeth a manteision
Woman and young girl using computer to make video call

felly, rydych chi’n barod i fod yn ofalwr maeth yng nghasnewydd? er mwyn cychwyn ar eich taith, dim ond un cam bach mae’n rhaid i chi ei gymryd. cysylltwch â ni heddiw.