maethu cymru

llwyddiannau lleol

llwyddiannau

Yng nghyd-destun maethu, mae llawer o wahanol fathau o lwyddiant. Gall fod yn gweld plentyn maeth yn gwenu am y tro cyntaf, cael adborth gwych gan athrawon, neu wneud cysylltiad â’r naill a’r llall. Y gwir amdani yw, mae pob teulu maeth yn wahanol ac mae pob plentyn yn tyfu yn ei ffordd unigryw ei hun. Serch hynny, mae un peth yn gyffredin i’r straeon hyn: maen nhw i gyd yn ymwneud â sut mae dangos cariad a gofal yn gallu gwneud byd o wahaniaeth.

sut beth yw maethu yng nghasnewydd?

Gall ein gofalwyr maeth gwych ddweud wrthych chi. Mae llawer o straeon gwych i’w hadrodd, o’r pethau o ddydd i ddydd i’r atgofion hyfryd unigol.

Rydyn ni’n gwerthfawrogi pob un o’r straeon hyn, oherwydd maen nhw’n rhoi cipolwg i ni o’r hyn y gall ein gofalwyr maeth a’n tîm ymroddedig ei gyflawni gyda’i gilydd. Rydyn ni yno gyda chi bob cam o’r ffordd, gyda’r holl arbenigedd a’r gefnogaeth y gallwn ni eu cynnig.

Mesi

“Mesi ydw i, rydw i’n dod o Afghanistan. Dwi wedi bod ym Mhrydain ers pum...

gweld mwy

Lucy a Lee

Roedd Lucy a Lee wedi bod yn maethu plant ifanc yng Nghasnewydd am dros 6...

gweld mwy

Darren a Rhia

Mae Darren a Rhia wedi bod yn siarad am faethu ers blynyddoedd fel un o’r...

gweld mwy

Mike

Mae Mike wedi bod yn helpu ffoaduriaid ifanc sy’n ceisio lloches yng Nghasnewydd ers 5...

gweld mwy
Newport

Neil a Val

Mae’r tîm gŵr a gwraig Neil a Val wedi bod yn maethu brawd a chwaer...

gweld mwy
Woman and young girl using computer to make video call

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch