eisioes yn maethu?

eisioes yn maethu?

Maethu Cymru Casnewydd yw tîm maethu eich Awdurdod Lleol. Rydyn ni wedi ymrwymo i greu dyfodol gwell i blant a phobl ifanc ledled Casnewydd.

Rydyn ni’n rhan o dîm ehangach Maethu Cymru – y tîm cenedlaethol a asiantaethau maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru. Os ydych chi’n maethu gyda’ch Awdurdod Lleol, rydych chi eisoes yn rhan o Maethu Cymru.

Os nad ydych chi’n maethu gyda’n tîm yng Nghasnewydd, mae trosglwyddo’n broses syml iawn. Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod.

Happy senior man smiling with young boy on shoulders

sut i drosglwyddo

Mae’n rhwydd: cysylltwch â thîm Maethu Cymru Casnewydd heddiw. Gallwch wneud hyn drwy lenwi’r ffurflen gyswllt isod, neu drwy ffonio (01633) 210272.

Byddwch yn siarad ag aelod o’n tîm ac yna, gallwn weld sut yn union y gallai maethu gyda ni fod yn addas i chi. Os byddwch chi’n penderfynu bwrw ymlaen i drosglwyddo i ni, byddwn yn eich tywys drwy’r broses gyfan.

Young child in adults arms being carried looking up the sky in city

pam trosglwyddo

Yn wahanol i asiantaeth faethu annibynnol, yma yn Maethu Cymru Casnewydd, fel rhan o’r Awdurdod Lleol, ni sy’n bennaf gyfrifol am yr holl blant yn ein hardal leol y mae angen gofal maeth arnyn nhw. Mae hyn yn golygu ein bod wedi ymrwymo i ddarparu lefel eithriadol o ofal a chefnogaeth. Dyma yw ein pwrpas.

Rydyn ni bob amser yn rhoi pobl o flaen elw, ac rydyn ni’n blaenoriaethu cadw plant yn y cymunedau lleol maen nhw’n eu hadnabod ac yn eu caru. Gallwn wneud hyn oherwydd, fel sefydliad nid-er-elw, mae’r holl gyllid rydyn ni’n ei dderbyn yn mynd tuag at y gwasanaeth rydyn ni’n ei ddarparu, a dim i unman arall.

Rydyn ni’n cynnig cefnogaeth ac arweiniad rhagorol yn ogystal â phecyn cystadleuol o gyllid a manteision, felly byddwch yn gwybod y bydd eich rôl fel rhiant maeth yn llawn manteision a buddion. Byddwn bob amser yn cynnig yr offer a’r hyfforddiant gorau i chi er mwyn i chi allu manteisio i’r eithaf ar eich rôl, a gwneud y gorau ar ran y plant yn eich gofal.

Hoffech chi ymuno â ni? Dewch i gael rhagor o wybodaeth am y manteision a’r gefnogaeth rydyn ni’n eu cynnig.

Woman and young girl using computer to make video call

trosglwyddo heddiw

cysylltwch