blog

Ffilmiau am ofal maeth a mabwysiadu

Hoff ffilmiau Maethu Cymru, Casnewydd am ofal maeth a mabwysiadu

Gall gwylio ffilmiau am ofal maeth a mabwysiadu fod yn ffordd wych o ddod yn gyfarwydd â gwahanol fathau o deuluoedd. Gall y ffilmiau hyn eich helpu i ddatblygu persbectifau newydd a chynnwys cymeriadau y gallech chi uniaethu â nhw, yn enwedig ar gyfer plant sy’n derbyn gofal neu’r rhai sydd wedi’u mabwysiadu trwy ofal maeth. Gall y ffilmiau hyn weithiau fod yn gathartig neu eu defnyddio fel ffordd o drafod pynciau anodd yn ymwneud â’u profiadau.

P’un a ydych chi’n chwilio am ffilmiau am ofal maeth neu fabwysiadu i’w gwylio ar eich pen eich hun neu rywbeth mwy syml a chyfeillgar i deuluoedd ar gyfer plant ifanc, dylai’r rhestr hon ei chynnwys. Dyma hoff ffilmiau Maethu Cymru, Casnewydd am ofal maeth a mabwysiadu.

Instant Family

Sêr ‘Instant Family’ yw Mark Wahlberg a Rose Byrne, ac maen nhw’n penderfynu dod yn rhieni maeth ond yn y pen draw yn cael eu perswadio i fabwysiadu merch yn ei harddegau a’i brawd a chwaer. Er bod pethau’n dechrau’n gadarnhaol, mae hyn yn newid yn fuan wrth i’r merch hŷn ddod yn sinigaidd o’i rhieni newydd.

Dyma un o’r ffilmiau mabwysiadu maeth a fydd â rhywbeth y gall pawb yn y teulu uniaethu ag ef – y penderfyniad i blymio i fabwysiadu trwy ofal maeth, adeiladu perthnasoedd teuluol a chymhlethdodau a llawenydd y profiad unigryw hwn.

Lilo and Stitch

Ffilm glasurol gan Disney efallai na fydd yn dod i’ch meddwl ar unwaith wrth feddwl am ffilmiau am fabwysiadu. Ond nid yn unig y mae Lilo mewn lleoliad carennydd yn dilyn marwolaeth ei rhieni, mae Stitch yn y pen draw yn cael ei fabwysiadu i’w teulu hefyd.

Annie

Rydych chi’n gyfarwydd â’r stori glasurol hon, ond mae’r fersiwn fodern yn cyfnewid cartrefi plant amddifad am gartref maeth anhapus wedi’i ddramateiddio. Er efallai nad ffilmiau am ofal maeth neu fabwysiadu yw’r rhai mwyaf cywir bob amser, gall fod yn galonogol i blant weld eu hunain mewn prif gymeriad gwydn a charedig.

Kung Fu Panda 2

Roedd plant wrth eu bodd â’r ffilm animeiddiedig gyntaf – yn y ffilm ddilynol, rhoddir sylw i panda sy’n cael ei fagu gan graen. Mae Po yn chwilio am ei deulu biolegol. Mae’r ffilm hon yn gwneud gwaith rhyfeddol o wych o ddangos y cariad sydd gan deuluoedd biolegol a mabwysiadol at eu plant, a bod cariad yn cael ei luosi mewn mabwysiadu, a byth ei rannu.

The Blind Side

Yn seiliedig ar stori wir, mae hon yn ffilm am fachgen sydd wedi dioddef trawma a oedd wedi bod drwy’r system gofal maeth. Mae’r chwaraewr pêl-droed Americanaidd dawnus yn cael ei fabwysiadu yn ei arddegau gan deulu sy’n wirioneddol ofalu amdano. Gyda chymorth a chariad ei deulu newydd, mae Michael yn gwella ei academyddion er mwyn aros ar y tîm ac yn cael ei ddrafftio gan y Baltimore Ravens yn rownd gyntaf yn 2009. Stori galonogol gyda diweddglo hapus y gall y teulu cyfan ei fwynhau.

Martian Child

Mae John Cusack yn serennu fel awdur ffuglen-wyddonol, a gafodd ei adael yn weddw yn ddiweddar ac sy’n ystyried a ddylai fabwysiadu plentyn 6 oed gor-ddychmygol sy’n dweud ei fod yn dod o’r blaned Mawrth. Mae’r bachgen yn dioddef o broblemau gadawiad ac yn teimlo nad yw’n ffitio i mewn yn gymdeithasol. Mae’r ffilm hon yn darlunio’n berffaith rôl rhiant maeth wrth helpu plentyn i oresgyn ei ofnau a dangos ei fod yn derbyn pwy ydyn nhw.

Story Time

Stories From Our Carers

Woman and young girl using computer to make video call

cysylltwch â ni heddiw

cysylltwch